PRESENTAR ELS PRODUCTES

Acció Formativa Durada Formació
PRESENTAR ELS PRODUCTES De 12 a 24 hs

PRESENTACIÓ

Properament.

OBJECTIUS

Properament.

PROGRAMA-CONTINGUTS

Properament.

METODOLOGIA

Per a l’adquisició dels objectius exposats anteriorment, s’utilitzarà una metodologia que alternarà la teoria i la pràctica, com a base l’aprenentatge significatiu dels continguts.

DURADA

Properament.

Volver a arriba