Moviments Repetitius.

MOVIMENTS REPETITIUS

Acció Formativa Durada Formació
Moviments Repetitius De 6 hs a 16 hs

PRESENTACIÓ

Tots/es nosaltres estem dissenyats per moure’ns, i fer varietat de treballs en què els humans ens desenvolupem i resultem eficaços. En aquesta època el tipus de treball que realitzem ha portat a haver de fer menys càrrega física ja que els processos es van automatitzant i en canvi sotmetem al cos humà a postures fixes amb participació de moviments, generalment de les extremitats superiors de forma contínua.

Realitzar les mateixes accions, una i altra vegada, en un període de temps pot causar problemes, especialment quan treballem en una posició estàtica o utilitzant massa força. Després d’un temps, els músculs i tendons poden arribar a patir. Són els moviments repetitius els que poden afegir o arribar a això: per això utilitzarem el tècnic de “trauma acumulatiu”.
La formació en tècniques segures de treball, l’adaptació ergonòmica dels llocs i la facilitació de la transferència d’aquests coneixements a la vida diària es presenta com una alternativa per combatre aquest problema.

OBJECTIUS

Es pretén que al finalitzar el curs, els/les assistents/es siguin capaços/es de:

  • Saber quines són les accions, moviments i postures que poden lesionar la columna vertebral i altres parts de l’aparell locomotor..
  • Aprendre i incorporar la noció de correcció postural dinàmica i estàtica.
  • Conèixer les mesures preventives per reduir els factors de riscos provocats pels moviments repetitius: Postura, Força i Repetició.
  • Conèixer la forma més adequada d’utilitzar el cos com a mesura preventiva en relació a l’aparició de molèsties vertebrals.
  • Aprendre com es poden adaptar els gestos i postures del treball.
  • Poder analitzar l’entorn de treball i saber que recomanacions ergonòmiques es poden aplicar.

PROGRAMA-CONTINGUTS

1. Factors de risc de la patologia vertebral: mal d’esquena i traumes acumulatius: Causes més freqüents.
2. Nocions bàsiques d’anatomia de la columna vertebral.
3. Anàlisi de les postures més freqüents: assegut, dret, estirat…
4. Posicions de treball en espais reduïts, soldadures…
5. Conscienciació de la postura i gestos més adequats per prevenir lesions.

6. Preparació musculoarticular: exercicis correctius i preventius. Pràctica.
7. Aprenentatge gestual dels principis d’economia raquídia: utilització de les extremitats, superposició dels centres de gravetat, recerca de suports…
8. Aplicació concreta: activitats de la vida diària i activitat laboral.

METODOLOGIA

Per a l’adquisició dels objectius exposats anteriorment, s’utilitzarà una metodologia que alternarà la teoria i la pràctica, com a base l’aprenentatge significatiu dels continguts.

DURADA

De 8 a 12 hores.

Volver a arriba