MOVILIZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE MALALTS I PERSONES AMB DISCAPACITAT.

MOVILIZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE MALALTS I PERSONES AMB DISCAPACITAT

Acció Formativa Durada Formació
Movilizació i Transferència de Malalts i Persones amb Discapacitats De 8 hs a 40 hs

PRESENTACIÓ

El curs està dirigit a tot el personal que està en contacte amb malalts i realitza canvis, mobilitzacions, transferències i transport dels mateixos durant la jornada laboral.

Té com a objectiu la prevenció de lesions osteomusculars i el manteniment d’una condició física adequada per al treball a exercir. Per a això utilitza la incorporació d’hàbits saludables de la columna vertebral tant en l’ambient laboral com extralaboral. El curs és eminentment pràctic i intenta aconseguir canvis d’hàbits nocius a nivell postural millorant a la vegada el contacte amb persones malaltes.

OBJECTIUS

Es pretén que al finalitzar el curs, els/les assistents/es siguin capaços/es de:

 • Conèixer els mecanismes productors de lesions i la mecànica per evitar-los.
 • Practicar l’educació gestual apropiada als moviments i postures que es realitzen en l’activitat sanitària.
 • Aprendre exercicis i tècniques específiques per millorar la dinàmica corporal, augmentar la preparació a l’esforç i la recuperació del mateix.
 • Conèixer i practicar les bases de la higiene corporal postural aplicades al treball i a les activitats de la vida diària

 

PROGRAMA-CONTINGUTS

1a sessió teòrica

 • Concepte de condicions de treball i salut.
 • Epidemiologia lesions d’esquena personal sanitari.
 • Factors de risc de les lesions d’esquena.

1a sessió pràctica

 • Canvis de decúbit passiu
 • Canvis de decúbit amb ajuda
 • Incorporació a assegut passiu i amb ajuda
 • Descens d’assegut a ajagut passiu i amb ajuda

2a sessió teòrica

 • Bases mecànica corporal
 • Principis de la manipulació de càrregues i mobilització de persones malaltes.

2a sessió pràctica

 • Trasllat endavant assegut
 • Traspàs a cadira controlat
 • Traspàs a cadira 2 cuidadors/es
 • De cadira a llitera controlat i amb ajuda
 • De cadira a llitera 2 cuidadors/es
3a sessió pràctica

 • Redreçament al llit 2 cuidadors/es
 • Redreçament assistit 2 cuidadors/es
 • Redreçament assegut des del darrere
 • Redreçament assegut des d’ara
 • Redreçament lateral
 • Redreçaments amb ajuda

4a Sessió pràctica

 • Trasllat laterals amb empenta o tirant
 • Traspàs a llitera 2 cuidadors/es
 • Traspàs a llitera 3 cuidadors/es

5a sessió pràctica

 • Aplicació concreta al lloc de treball

6a Sessió teoricopràctica

 • Higiene postural
 • Pràctica exercicis preparatoris, d’estirament i relaxació
 • Millora dinàmica postural en les activitats de la vida diària.

METODOLOGIA

Per a l’adquisició dels objectius exposats anteriorment, s’utilitzarà una metodologia dinàmica i amb nombrosos exercicis i casos pràctics, combinant-los amb la teoria prèvia.

DURADA

Mínim 12 hores, adequant-se la càrrega horària a les necessitats de l’entitat.

 

Volver a arriba