Manipulació de Càrregues.

Manipulació de Càrregues

Acció Formativa Durada Formació
Manipulació de Càrregues De 4 hs a 16 hs

PRESENTACIÓ

La càrrega física es refereix a les demandes d’esforços físics, postures … que ha de realitzar la persona durant la seva jornada laboral. La càrrega física pot donar lloc a lesions i fatiga dels teixits més utilitzats normalment produïdes pel tipus de treball que es realitza i per les condicions ambientals presents (calor, soroll …).

Aquestes lesions de tipus múscul esquelètic podrien evitar-se amb una formació en tècniques segures de treball, l’adaptació ergonòmica dels llocs i la facilitació de la transferència d’aquests coneixements a la vida diària

OBJECTIUS

Es pretén que en finalitzar el curs, els assistents siguin capaços de:

  • Saber quines són les accions, moviments i postures que poden lesionar la columna vertebral i altres parts de l’aparell locomotor.
  • Aprendre i incorporar la noció de correcció postural dinàmica i estàtica.
  • Conèixer l’anatomia i biomecànica de la columna vertebral per comprendre els processos de lesió.
  • Adquirir les bases gestuals del Mètode de manipulació de càrregues i de control postural.
  • Conèixer la forma més adequada d’utilitzar el cos com a mesura preventiva en relació a l’aparició de molèsties vertebrals.
  • Aprendre com es poden adaptar els gestos i postures del treball.
  • Poder analitzar l’entorn de treball i saber que recomanacions ergonòmiques es poden aplicar.

PROGRAMA-CONTINGUTS

1. Lesions més freqüents segons l’activitat.
2. Factors de risc de la patologia vertebral: mal d’esquena. Etiopatogènia.
3. Nocions bàsiques d’anatomia, fisiologia i biomecànica de la columna vertebral.
4. Anàlisi de les postures més freqüents: inclinació, rotació, amb o sense càrregues, etc.
5. Conscienciació de la postura i gestos més adequats per prevenir lesions.
6. Preparació musculoarticular: exercicis correctius i preventius.
7. Aprenentatge gestual dels principis d’economia raquídia: utilització de les extremitats, superposició dels centres de gravetat, recerca de suports …
8. Educació-iniciació en els principis de base:
8.1. Principis de Seguretat Física
8.2. Principis d’Economia de l’Esforç
8.3. Principis sobre el material a mobilitzar o la postura a mantenir.
9. Aplicació concreta: utilització dels principis de seguretat de l’esquena en les activitats de la vida diària i l’activitat laboral.
10. Ús d’ajudes mecàniques: carros, cingles, suports, etc.

METODOLOGIA

Per a l’adquisició dels objectius exposats anteriorment, s’utilitzarà una metodologia que alternarà la teoria i la pràctica, com a base l’aprenentatge significatiu dels continguts.

DURADA

6 hores.

Volver a arriba