Formador/a de Formadors/es.

FORMADOR/A DE FORMADORS/ES

Acció Formativa Durada Formació
Formador/a de Formadors/es De 20 hs a 40 hs

PRESENTACIÓ

Aquest curs s’adreça al personal que serà responsable d’impartir formació a treballadors i treballadores en les diferents àrees de treball, aportant les bases pedagògiques-didàctiques necessàries per abordar el procés d’integració i coneixement de les activitats del lloc.

OBJECTIUS

Es pretén que al finalitzar el curs, els/les assistents/es siguin capaços/es de:

  • Planificar, preparar i desenvolupar la formació inicial tenint en compte les característiques de l’aprenentatge adult/a-treballador/a.
  • Aprendre a utilitzar tècniques eficaces de comunicació verbal i no verbal.
  • Aprendre a utilitzar formes que incentivin als participants.
  • Conèixer les bases elementals de l’activitat laboral per fer front al procés de transferència i aplicació a la seva activitat en el lloc de treball.
  • Conèixer les variables tècniques que influeixen en els llocs de treball a formar.

PROGRAMA-CONTINGUTS

1. Formació en l’entorn de l’organització:
1.1. La formació com a resposta a una necessitat organitzacional.
1.2. Principis d’aprenentatge d’adults.
1.3. Estils d’aprenentatge. Com identificar-los.

2. Desenvolupar la competència comunicativa del/la docent:
2.1. Com presentar la informació de forma senzilla i eficaç.
2.2. La comunicació no verbal. Suport al nostre missatge.
2.3. Crear un clima de proximitat i dinamisme.
2.4. Habilitat per formular preguntes, sintetitzar i donar la reflexió final.

3. Com preparar l’acció formativa:
3.1. Com estructurar una acció formativa.
3.2. Mètodes pedagògics. Utilitat i criteris d’elecció.
3.3. Cronograma de les sessions. Principis estratègics.
3.4. Preparació del material del curs.

4. Desenvolupament tècnic de la sessió:
4.1. Reduir l’ansietat de parlar en públic. Tècniques d’afrontament.
4.2. Mitjans que faciliten la formació. Com utilitzar-lo. Conducció del grup.
4.3. La conclusió de les unitats didàctiques i la transferència al lloc de treball.
4.4. Tancar la sessió formativa.

5. Pràctica: (a partir de 6 hores)
5.1. Visita als llocs de treball amb observació participant.
5.2. Pràctica d’una sessió formativa.

METODOLOGIA

El nostre principal objectiu és el desenvolupament de les habilitats pràctiques del nostre alumnat, per això considerem fonamental la utilització d’una metodologia que potenciï la participació i la creativitat dels mateixos. Això suggereix la realització de diferents casos pràctics sustentats en una base teòrica moderada.

DURADA

24 hores.

 

Volver a arriba