Ergonomia Sanitària.

ERGONOMIA SANITÀRIA

Acció Formativa Durada Formació
Ergonomia Sanitària De 4 hs a 40 hs

PRESENTACIÓ

La Ergonomia és una ciència multidisciplinària que té com a objectiu l’adequació i adaptació dels llocs de treball a les persones i la facilitació a les persones de la manera més sana de treballar.

S’ocupa de l’estudi de l’ésser humà en totes les seves vessants: psicològica, fisiològica, anàtomo-biomecànica i social i del treball i el medi on es realitza, analitzant i identificant tots els efectes que pugui tenir sobre el/la treballador/a.

OBJECTIUS

Es pretén que al finalitzar el curs, els/les assistents/es siguin capaços/es de:

  • Comprendre els comportaments humans en el treball i en la vida diària així com tots aquells elements que estan en relació amb l’entorn i les tasques pròpiament dites per facilitar el benestar personal, l’augment de la productivitat i la seguretat millorant la qualitat de vida.

 

PROGRAMA-CONTINGUTS

1. Introducció a l’Ergonomia: història, desenvolupament, definicions. El procés ergonòmic.

2. Metodologia de la intervenció ergonòmica: conceptes generals.

3. Biomecànica ocupacional. Aplicació a les activitats laborals. Antropometria: dimensions corporals.

4. Fisiologia del treball. Avaluació de la càrrega de treball. despesa energètica en el treball. Factors que afecten la capacitat de treball: Fatiga i exercici físic a la feina i / o esport.

5. Ergonomia ambiental: nocions, sistemes, disseny i condicions de confort.

6. Disseny d’espais en hospitals. Sales assistencials i treball amb Pantalla de Visualització de dades.

7. Mètodes de prevenció de lesions músculo-esquelètiques per a personal sanitari i no sanitari.

METODOLOGIA

Teòrica i realització d’activitats grupals o pràctiques amb posades en comú

DURADA

10 hores

 

Volver a arriba